Privacyverklaring

Stichting Het Terphuis respecteert te allen tijde de privacy van de websitebezoekers. Daarom willen wij u in de onderstaande privacyverklaring van Het Terphuis informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en bewaren. Deze verklaring is van toepassing op iedereen die deze website bezoekt. Lees het beleid gelieve zorgvuldig door. Indien u het niet met deze privacyverklaring eens bent, verlaat dan nu deze website.

De Verantwoordelijke (Stichting Het Terphuis) behoudt zich het recht deze privacyverklaring aan te passen. Het huidige privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 14 april 2023.

Contactgegevens
Kerkstraat 25
3171 GD Poortugaal
Website: hetterphuis.nl
Telefoon: + 316 52087035

Persoonsgegevens
Stichting Het Terphuis verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere/gevoelige persoonsgegevens
De website en/of dienst van Stichting Het Terphuis heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming van een ouder of voogd hebben. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij hun online activiteiten om te voorkomen dat er gegevens over kinderen zonder ouderlijke toestemming verzameld worden.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens  over een minderjarige verzameld hebben, neem dan contact op via reserveringen@hetterphuis.nl, zodat wij deze informatie kunnen verwijderen.

Doelen verwerking persoonsgegevens
Stichting Het Terphuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Afhandelen van de betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– Uw persoonsgegevens verwerken indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Het Terphuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Het Terphuis) tussen zit.

Bewaartijd persoonsgegevens
Stichting Het Terphuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Ook bewaren we deze om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Het Terphuis verstrekt uitsluitend aan derden en enkel als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en vergelijkbare technieken
Stichting Het Terphuis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Stichting Het Terphuis gebruikt cookies puur met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden tevens gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, verwijderen via de instellingen van uw browser.

Zie voor een toelichting:
Op onze website worden ook cookies door derden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media bedrijven. Dit zijn Facebook en Google (Google Analytics).

Uw rechten
U behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens in te zien, corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Het Terphuis. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar reserveringen@hetterphuis.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Stichting Het Terphuis wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Beveiligen persoonsgegevens
Stichting Het Terphuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de locatie manager door te mailen naar
reserveringen@hetterphuis.nl