Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. De ruimtes van Stichting Het Terphuis zijn alleen toegankelijk voor de hurende partij
   en de door hen begeleide cliënten/ gasten. De gebruiker van de gehuurde ruimte is
   volledig verantwoordelijk voor de door hem/haar begeleide cliënten/gasten; vanaf
   binnenkomst tot en met vertrek. Cliënten/ gasten mogen niet zonder begeleiding van
   een gebruiker in het pand aanwezig zijn, tenzij na overleg met de beheerder van Het
   Terphuis.
  2. Toegang tot Het Terphuis vindt plaats op eigen risico en met inachtneming van de
   huisregels. Het Terphuis is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging
   van meegebrachte artikelen.
  3. Na reservering ontvangt u een factuur welke vooraf voldaan gediend te worden.
 2. Toegang
  1. De gebruiker heeft recht op toegang tot de door hem/haar gereserveerde ruimte op
   de betreffende tijdsperiode; toegang wordt verschaft door de locatiebeheerder.
 3. Reserveren
  1. Het is noodzakelijk de gewenste ruimtes vooraf per mail of telefonisch te reserveren.
   Van de gemaakte reservering krijgt de gebruiker een bevestiging per e-mail.
  2. De gebruiker houdt bij het maken van de reservering rekening met de gewenste
   voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie/ training. Indien een ruimte direct
   aansluitend is gereserveerd door iemand anders, zorgt de gebruiker ervoor dat de
   ruimte tijdig wordt vrijgegeven.
  3. Indien de ruimte beschikbaar is en de locatiebeheerder geen bezwaar maakt, mag
   de gebruiker 10 minuten eerder – zonder extra kosten – in de ruimte voorbereidingen
   treffen voor de aanstaande sessie.
  4. De reservering geldt tevens als bestelling en leidt na het verstrijken van het
   gereserveerde tijdblok automatisch tot een betaalverplichting, tenzij de reservering
   tijdig is geannuleerd of gewijzigd.
  5. Annuleren en wijzigen kan kosteloos per mail of telefonisch tot 24 uur vóór het
   begintijdstip van de reservering. De gebruiker ontvangt een bevestiging van de
   annulering of wijziging.
  6. Na de termijn van 24 uur voor het begintijdstip van de reservering worden gemaakte
   reserveringen altijd in rekening gebracht. Dit ongeacht de reden van eventuele
   annulering of wijziging, waaronder overmacht.
 4. Gebruik van de ruimtes
  1. De ruimtes kunnen uitsluitend betreden worden bij een geldige reservering.
  2. De ruimtes worden uitsluitend gebruikt voor gesprekken, besprekingen of trainingen/
   workshops. Hierbij wordt het maximum aantal toegestane deelnemers dat op de website
   bij de ruimte staat vermeld niet overtreden, tenzij na expliciet akkoord van de
   locatiebeheerder.
  3. Na afloop van een sessie zal de gebruiker de ruimte weer in de oorspronkelijke staat
   achterlaten.
  4. De kopjes/ glazen zullen door de gebruiker in de vaatwasser worden geplaatst, zoals in
   de huisregels beschreven.
  5. In de ruimtes worden geen brandgevaarlijke zaken gebruikt (zoals kaarsen) of artikelen
   die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte. Roken is in alle panden
   verboden.
  6. Uitloop dient door de gebruiker bij de locatiebeheerder te worden aangegeven. Het
   Terphuis verzorgt dan achteraf het bijboeken van de additioneel gebruikte ruimte. Eindigt
   de sessie eerder dan de geboekte periode? Dan wordt de boeking niet aangepast.
  7. Het Terphuis behoudt zich te allen tijde het recht voor om bepaald gebruik van de ruimtes
   te weigeren of bij te sturen indien daartoe aanleiding is.
  8. In geval een ruimte voor de gebruiker niet (tijdig) toegankelijk is gesteld of indien in de
   ogen van de gebruiker sprake is van een wanprestatie van Het Terphuis, is het mogelijk
   om via reserveringen@hetterphuis.nl een klacht in te dienen bij de manager van Het
   Terphuis. De klacht zal adequaat worden opgepakt en binnen 1 werkdag beantwoord
   worden. Het Terphuis sluit aansprakelijkheid op gedane schade aan de kant van de
   gebruiker uit.
  9. Huisdieren zijn niet toegestaan.
 5. Akkoord
  1. Bij reservering en gebruik verklaart de gebruiker akkoord te gaan met de meest recente
   algemene voorwaarden op deze pagina.

Wij wensen u een plezierig en nuttig gebruik op Het Terphuis toe en stellen feedback over
de ervaring met Het Terphuis te allen tijde op prijs,


Het Terphuis